Om Agil metodik

Att arbeta agilt handlar om att ha en flexibel och iterativ approach, som betonar samarbete, anpassningsförmåga och kundcentrering. Metoden används ofta i mjukvaruutveckling och projektledning, och uppstod i början av 2000-talet som ett svar på bristerna i traditionella, linjära projektledningsmetoder. Den agila manifestet, som publicerades 2001 av en grupp mjukvaruutvecklare, presenterar kärnprinciperna för den agila metoden.

Agil främjar inkrementell utveckling och leverans, där t.ex. mjukvara byggs i små, hanterbara delar kallade ”sprints” eller ”iterationer”. Tvärfunktionella team bestående av utvecklare, testare, designers och intressenter arbetar nära tillsammans, vilket främjar kontinuerlig kommunikation. Den agila metoden bygger på möjligheten att justera prioriteringar och krav efter varje iteration och utvecklar en anpassningsförmåga som leder till mer relevanta och kundcentrerade slutprodukter.

Lean, härlett från principerna för lean-tillverkning inom industrin, har anpassats till mjukvaruutveckling och IT för att minimera slöseri, öka effektiviteten och maximera värde. Det betonar att leverera de mest värdefulla funktionerna och minimera aktiviteter som inte bidrar direkt till kundbehov.

Inom mjukvarukontexten fokuserar Lean på att skapa en strömlinjeformad process genom att eliminera flaskhalsar och optimera arbetsflöden. Målet är att förbättra utvecklingscykeln genom att betona kontinuerlig leverans, minska överlämningar och öka automatiseringen. Detta leder till snabbare releaser och kortare utvecklingscykler.

Ur ett IT-perspektiv vägleder Lean-principer hanteringen av resurser, processer och system för att öka produktiviteten. IT-team strävar efter att tillhandahålla effektiva och pålitliga tjänster genom att minimera driftstopp, optimera resursallokering och säkerställa snabba svarstider på användarbehov.