Om SAFe

Scaled Agile Framework (SAFe) är en beprövad metodologi som för att skala agila principer och metoder i större organisationer. Den syftar till att möjliggöra agil utveckling och hantering av stora och komplexa projekt genom att tillhandahålla ett strukturerat ramverk som kan användas över hela organisationen.

Huvuddragen i SAFe inkluderar en hierarkisk struktur av roller och ansvar, olika nivåer av planering och koordinering (Portfolio, Large Solution, Program, och Team) samt en stark betoning på att kontinuerligt leverera värde till kunder och intressenter.

SAFe erbjuder flera olika konfigurationer som organisationer kan anpassa efter sina behov. Dessa är: Essential SAFe (grundläggande), Large Solution SAFe (för större produktsviter), Portfolio SAFe (för strategisk styrning), och Full SAFe (för stora, komplexa organisationer).

SAFe hjälper således organisationer att effektivisera sin utvecklingsprocess, förbättra samarbetet och leverera värde till kunder på ett mer effektivt sätt.