Regler

Förhållningsregler för Lean Agile Coffee

För att våra sammankomster ska ge största möjliga värde för alla deltagare, har vi skapat några förhållningsregler som vi önskar att alla följer:

Endast föranmälda deltagare är välkomna (detta för att gruppen skall bli lagom stor och vi skall kunna hålla en effektiv sammankomst – har du inte föranmält dig till denna gång, föranmäl dig till nästa innan det blir fullbokat!).

Vi startar och avslutar sammankomsten på utsatta tider men det är fritt för inbjudna deltagare att ansluta senare eller lämna i förtid vid behov – men vi gör det utan att störa sammankomsten.

Vi välkomnar alla, oberoende av erfarenhetsnivå inom området och strävar efter att ge alla deltagare lika utrymme.

Tillsammans skapar vi agendan genom demokratisk röstning.

Vi håller oss till det just nu pågående ämnet. Eventuella sidodiskussioner kan tillföras i listan för diskussion vid en senare sammankomst.

Vi låter endast en person tala åt gången och begär i stället ordet av moderatorn.

Vi uppmuntrar konstruktiv feedback för allas lärdom och utveckling.

Vi diskuterar områden med syftet att sprida kunskap, erfarenheter och tankar inom det aktuella ämnet (och därmed avstår vi från att diskutera ämnen som är i hög grad åsiktsrelaterade, såsom politik, religion mm.)

Moderatorn förbehåller sig rätten att avbryta diskussioner som denne inte ser som konstruktiva eller hörande till ämnet.